Marina Riđić
Zamjenica predstavnika Populacijskog fonda UN-a u BiH - UNFPA
Marina Riđić Moderatorica panela: "Kako kreirati i primijeniti prakse koje usklađuju posao i porodicu?"