Biljana Pešić
Trener, konsultant i predavač @ Alterna International
Biljana Pešić je je konsultant i trener poslovnih vještina sa dosta znanja iz prakse. Specijalizovana je za oblast treninga poslovnih vještina, sa naglaskom na strateško liderstvo i prodaju. Po vokaciji je diplomirani ekonomista. Njena strast je obuka ljudi i djeljenje iskustva. Krasi je dugogodišnje profesionalno iskustvo u bankarskom sektoru tokom kojeg je radila na različitim pozicijama: upravljanje velikim timovima, rad sa malim, srednjim i velikim preduzećima, poslovi finalizacije kredita, akvizicije novih klijenata, planiranja i implementiranja prodajnih aktivnosti, koordinacija marketinških kampanja preko prodajnih kanala, selektovanje i obuka timova unutar banaka, interni treninzi sa zaposlenima, komunikacija sa internacionalnim klijentima sa fokusom na prodaju i obuke. Eksterni  je trener, konsultant i predavač u kompaniji Alterna International. Neke od popularnih tema koje obrađuje su: postavljanje ciljeva, psihologija prodaje, preduzetnički uspjeh, vještine menadžmenta, pregovori. Biljana će držati radionicu pod nazivom "Pobednička prednost" na kojoj će svoje znanje i vještine podijeliti sa prisutnima.